Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
TeraDyne Ezeri 2f528af141 Updated several things 2 miesięcy temu
.bashrc Updated several things 2 miesięcy temu
.muttrc Updated several things 2 miesięcy temu
.ratpoisonrc Updated several things 2 miesięcy temu
.tmux.conf Updated several things 2 miesięcy temu
bp.conf new things 3 miesięcy temu
nanorc Updated several things 2 miesięcy temu
readme.md Initial commit 4 miesięcy temu

readme.md

Just my dotfiles. Don’t have many right now.

.screenrc modified from [https://gist.github.com/ChrisWills/1337178]